Om oss

Denne bloggen er eid av Normal Norge — organisasjon for fornuftig regulering av cannabis.

Les mer om oss på vår nettside>>

Vi arbeider for å redusere kontrollskader ved å stanse disproporsjonale straffereaksjoner og stigmatisering av cannabisbrukere.

Støtt vår arbeid! Bli medlem >>