Send inn din historie

Har du opplevd å bli straffet disproporsjonelt for bruk, dyrking eller besittelse av cannabis?

Eller har du blitt diskriminert av helsevesenet, NAV eller andre myndigheter?

Har du blitt stigmatisert, blitt møtt med sterke fordommer og opplevd ekskludering på grunn av cannabisbruk?

Send inn din historie!

Du kan være anonym hvis det er ønskelig.

Hvorfor vil vi samle disse historiene?

I dagens samfunn er det mye snakk om skadevirkningene fra selve cannabisplanten. Vi er klar over at planten kan ha negativ effekt på enkelte mennesker, og det skal ikke ignoreres. Samtidig har vi intrykk av at de fleste som bruker cannabis har mye større utfordringer med kontrollskader fra selve forbudet enn planten i seg selv, men akkurat dèt er lite representert i dagens cannabisdebatt.

Vi vil gi alle mennesker som har opplevd problematikk knyttet til totalforbudet på cannabis en plattform hvor de kan bli hørt. Samtidig vil vi vise omverdenen at det finnes en ufin side av cannabisproblematikken som er veldig ødeleggende for enkeltindivider og lite snakket om.