Fikk avslag på livsforsikring grunnet sporadisk cannabisbruk, fordi det er “økt risiko for psykiske lidelser og avhengighet”

I 2020 forsøkte jeg å tegne en livsforsikring på meg selv med tanke på min samboers økonomiske situasjon om jeg i værste fall skulle dø, grunnen til dette er fordi vi sammen kjøpte en leilighet sammen og står da i gjeld, noe som er vanskelig for mange å stå i alene.

Fikk da et skjema av forsikringsselskapet mitt (Gjensidige) hvor jeg måtte krysse av og svare ærlig om min psykiske og fysiske helse som skulle tas med i vurderingen av om jeg fikk innvilget livsforsikring eller ikke. Ærlig som jeg er, svarte jeg sant på alle spørsmålene, som i utgangspunktet viser at jeg ikke er i noen risikogruppe for å dø av sykdom, livsstilssykdommer, selvmord etc.

MEN så kommer spørsmålet om jeg ruser meg med andre rusmidler enn alkohol. Jeg svarte ærlig og redelig at jeg bruker cannabis rekreasjonelt (drikker i utgangspunktet meget sjeldent alkohol). Jeg fikk tilslutt avslag på livsforsikring grunnet min cannabisbruk da de begrunnet dette med økt risiko for psykiske lidelser og avhengighet.

Fikk da beskjed om at jeg kunne søke på nytt hvis jeg går edru i 5år. Synes personlig at dette er veldig krenkende og dårlig begrunnet da jeg personlig går som regel i lengre perioder uten cannabis (6-12 måneder) avhengig av tilgjengelighet. Kan med ærlighet si at jeg aldri har følt på abstinenser, er egentlig bare at jeg har lyst på det. I tillegg til dette, er det en del nyere forskning som viser at sammenhengen mellom cannabis og psykiske lidelser er usikker og har foreløpig liten sammenheng. Jeg kan også fortelle at jeg er en oppegående og pliktoppfyllende mann med fast jobb, 2 fagbrev og ambisjoner om videreutdanning.

Mann, 27, Akershus


Har du en historie å dele? Send gjerne inn her >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s