Fortalte legen om cannabisbruk — mistet førekortet og jobben

Jeg er mann, 36 år, utdannet ingeniør og har alltid hatt fast jobb eller vært under utdanning.

I 2018 går jeg til min fastlege pga depresjon med mørke tanker rundt livet videre.

Jeg får antidepressiva og 50% sykemelding.

I konsultasjon var jeg så dum at jeg nevner at jeg bruker cannabis

Ordlegger meg slik: «Kan nok innrømme at man hadde hatt en mer robust mental helse om man avstod fra cannabis, akkurat som jeg avstår fra alkohol.»

Jeg aner fred og ingen fare, starter søken på ny jobb og sier opp den gamle jobben. Ender opp med 3 jobbtilbud – velger å signere for et stort internasjonalt firma.

Noen dager senere ringer min fastlege og sier «Det du fortalte for noen dager siden er ikke forenlig med å inneha førerkort ».

Han sender brev til fylkeslegen om dette.

Den umiddelbare konsekvensen er at jeg ikke kan ta jobben jeg nettopp har fått og jeg kan ikke fortsette i den gamle uten førerkort.

Jeg har aldri kjørt eller liknende i ruspåvirket tilstand! Jeg har aldri vært i problemer med politi eller liknende.

Nå driver jeg med teknisk salg…. Tidligere har jeg designet komplekse systemer som installeres på oljeplattformer.

Men kan nå ikke kjøre bil….

Dermed er jeg forhindret i å delta i frivilligheten eller være aktiv i idrettslaget.

Dette oppleves helt sinnsykt!

Jeg blir tørt informert om at §34 forplikter han til å frata meg førerkortet, og at han risikerer å bli straffeforfulgt hvis ikke.

Videre at uttaler han at han har arbeidet innen fengselsvesen og på rusfeltet og har kompetanse på dette.

Sier og at han har fratatt en høyesterettsdommer sertifikatet pga alkoholproblemer. (Som om det var relevant???)

Jeg tar kontakt med advokat som råder meg til å underkaste meg gjeldende rettspraksis og på eget initiativ aktivt delta i rustesting.

Dette rådet har jeg fulgt da jeg ikke har tid til å sitte fast i et byråkratisk helvete lenger enn nødvendig.

Jeg opplever at det er en fastlege som har fordommer relatert til rusmidler, rusbrukere/misbrukere og som ikke anerkjenner min egen eller andres kompetanse på feltet rus og rusmidler.

Jeg har brukt mye og mangt og vil si at jeg har innehar en vis kompetanse på avhengighet og rus med bakgrunn i eget liv og omgang med andre.

Jeg har selv vært i det åpne rusmiljøet i mine yngre år, men de siste 10 år har jeg kun hatt befatning med cannabis!

Kan være at jeg er totalt desillusjonert, men jeg opplever anvendelsen av §34 som sterkt urettferdig og føler meg som et offer i kampen mot narkotika.

Videre kan jeg ikke delta i noen debatt om dette eller ytre noe politisk rundt dette til fastlege da jeg frykter at det kan skape problemer mtp å få tilbake førerkortet.

Dette gjelder jo også alle andre som bruker cannabis, man blir fratatt retten til å delta i demokratisk debatt som følge at frykt for sanksjoner.

Jeg mener jo at fastlege har gjort seg skyldig i brudd på §1 i pasient rettighetsloven med å ikke informere umiddelbart.

Videre at hans anvendelse av §34 hvor det har en umiddelbar ødeleggende effekt på mitt liv sosialt og økonomisk.

Før var problemet at jeg var deprimert. Nå er jeg deprimert med lykkepiller, sosialt isolert og arbeidssøkende.

Hvordan er dette ikke et brudd på formålsparagrafen – §1?

Videre når jeg ber om sletting av journal i henhold til  pasientrettighetsloven, sier han nei og unnlater å opplyse hvorfor som han er pliktig til.

Når jeg ber om retting av journal motsetter han seg dette uten å redegjøre for det i journalen, noe han også er pliktig til per lov.

Jeg opplever et helsevesen hvor mine rettigheter ikke blir informert om eller etterlevd. Videre at jeg blir utsatt for forsøk på manipulasjon.

Ikke vær ærlig med legen din!

Ikke del opplysninger rundt bruk av cannabis med mennesker som har tilknytting til offentlig forvaltning, helsevesen, optiker eller tannlege.

Jeg ble nesten ruinert og er nå sosial isolert fordi jeg var så dum.


Har du en historie å dele? Send gjerne inn her >>

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s