Jeg er livredd for at min bruk av medisinsk cannabis skal brukes mot meg

Studerer for å bli lærer og er livredd for at min medisinske bruk skal benyttes mot meg av kollegaer eller foreldre. Er derfor påpasselig med hvem jeg betror meg til og ikke. Jeg tør heller ikke oppgi min medisinske bruk til spesialister i helsetjenesten fordi jeg er redd for at det skal brukes imot meg eller havne i min kjernejournal. Har også opplevd å bli feilsitert i min epikrise fra psykolog på frekvensen av min cannabisbruk og er livredd for at dette skal komme ut fordi det står i min kjernejournal.


Har du en historie å dele? Send gjerne inn her >>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s